Η επαναφορά της άδειας για ερασιτεχνική αλιεία με την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), το οποίο δεν θα εκχωρηθεί στο λιμενικό όπως είχε γίνει παλαιότερα, ανακοίνωσε την π. εβδομάδα ο υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέδριο του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια. Η άδεια θα έχει κλίμακες που θα αφορούν χωροχρονικές δυνατότητες και στόχος επαναφοράς της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας είναι να καταπολεμηθεί η παράνομη αλιεία και η «μαύρη αγορά» στον κλάδο, όπως τονίστηκε.

Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν, μέχρι στιγμής, είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, το πρόβλημα που δημιουργείται με την καταστροφή αλιευτικών εργαλείων από θαλασσινά θηλαστικά, το πρόβλημα με την εισβολή ξενικών ειδών και ο περιορισμός της βιοποικιλότητας που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Επίσης, επισημάνθηκε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις για διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας και εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου για να υπάρχει το μικρότερο δυνατό αλιευτικό αποτύπωμα.

«Η Ερασιτεχνική Αλιεία απαιτεί την υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών και ειδικών μέτρων διαχείρισης, αφενός ώστε να εξασφαλιστούν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία και αφετέρου για να προστατευθούν οι θαλάσσιοι πόροι από την υπεραλίευση. Πρέπει να αναπτυχθεί και στη χώρα μας μια αειφόρος ερασιτεχνική αλιεία, η οποία θα κινείται μέσα σε ορθά περιβαλλοντικά πλαίσια και δεν θα προκαλεί προβλήματα σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες της αλιείας. Τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαχρονικά έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανόνες για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας, που στόχο έχουν να παρέχουν εφόδια στα κράτη- μέλη ώστε αυτά με τη σειρά τους να διασφαλισουν ότι η ερασιτεχνική αλιεία διεξάγεται κατά τρόπο συμβατό προς τους στόχους της ΚΑΛΠ. Σήμερα, σε ότι αφορά την αναθεώρηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου, είναι σε εξέλιξη από την αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης, για την επαναφορά της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας. Με το νέο πλαίσιο στρατηγικής που σχεδιάζει και προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στόχος είναι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις, που συχνά έχουμε βιώσει ως τώρα, να δώσουν τη θέση τους σε μία ολιστική προσέγγιση στα μεγάλα θέματα της ερασιτεχνικής αλιείας. Όλοι μαζί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες μπορούν να συνυπάρχουν. Ακολουθώντας, όμως, συγκεκριμένους κανόνες που στόχο θα έχουν την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και του περιβάλλοντος», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets