Το Επιμελητήριο Κυκλάδων πραγματοποιεί κάθε χρόνο επιμορφωτικά προγράμματα Τεχνικού Ασφαλείας -σε όσα από τα 24 νησιά των Κυκλάδων υπάρχει το σχετικό ενδιαφέρον- και δίνει τη δυνατότητα σε όσους εργοδότες επιθυμούν να επιμορφωθούν και να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Διαφορετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του υπουργείου Εργασίας, είναι απαραίτητο να προσλάβουν εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση επιμόρφωσης συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου.
2. Εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (προσωποποιημένη πληροφόρηση επιχείρησης taxisnet).
3. Στοιχεία μητρώου φυσικού/νομικού προσώπου της επιχείρησης.
4. Πτυχίο/δίπλωμα/απολυτήριο λυκείου τεχνικής ειδικότητας (αφορά μόνο τη β’ κατηγορία).
(Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την αποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων).

Τα επόμενα σεμινάρια μπορούν να υλοποιηθούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπουργείου Εργασίας, μετά τον Μάρτιο του 2024. Όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτά, είναι απαραίτητο να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες υλοποίησης για τα αντίστοιχα νησιά που θα έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και έχει ως εξής:
– 70 ευρώ για επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, Γ’ κατηγορία κλάδων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (διάρκεια 2 ημέρες / 10 ώρες).
– 130 ευρώ για επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότητας, Β’ κατηγορία κλάδων κατασκευής και μεταποίησης (διάρκεια 7 ημέρες / 35 ώρες).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου (τηλ. 22810 82346, εσωτ. 4) ή το γραφείο Πάρου (τηλ. 22840 23031).