Επιμορφωτικές διημερίδες για τους δημάρχους της νέας δημοτικής περιόδου (2024-2028) διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ η οποία υλοποιείται συστηματικά από το 2002 με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση των δημάρχων που αναδείχθηκαν από τις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτού του επιμορφωτικού προγράμματος θα διοργανωθούν έξι περιφερειακές διημερίδες, κατά τη διάρκεια των οποίων ειδικοί επιστήμονες, στελέχη της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ, αλλά και στελέχη των υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα παρουσιάσουν ζητήματα που αφορούν στο ρόλο και τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας στις σημερινές συνθήκες.

Για τους συμμετέχοντες αιρετούς των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η επιμορφωτική διημερίδα έχει προγραμματιστεί στις 27-28 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα (ξενοδοχείο «Divani Caravel»).

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν αφορούν στα εξής:
– Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Σύστημα της χώρας.
– Το Σύστημα Διακυβέρνησης.
– Καταστατική θέση Αιρετών.
– Οι 100 πρώτες ημέρες της Δημοτικής Αρχής.
– Οικονομικά των ΟΤΑ – Οικονομική Διοίκηση και Δημοσιονομική Διαχείριση.
– Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
– Ηγεσία και Management στους ΟΤΑ.
– Χρηματοδοτικά εργαλεία περιόδου 2023-2028.
– Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ – Εφαρμογή ν. 5056/2023.
– Οργάνωση ΟΤΑ – Προσαρμογή Ο.Ε.Υ. Δήμων.
– Ανθρώπινο Δυναμικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
– Κλιματική Αλλαγή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
– Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων.
– Επικοινωνιακή Πολιτική και Διακυβέρνηση.