Με ανακοίνωσή του ο δήμος Πάρου γνωστοποιεί ότι μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 πραγματοποιεί ηλεκτρονική διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Δήμος Πάρου συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων της χώρας που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ισχύος (ήτοι AC ή DC συσκευές ισχύος 3,7 kW έως 22 kW) ή υψηλής ισχύος (AC ή DC συσκευές ισχύος >22kW) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση για την καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των ορίων του Δήμου Πάρου με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.
Για συμμετοχή στη διαβούλευση κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/TCjNd3K4c2L26qvF7.
Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των ορίων του Δήμου.
Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας καθώς με αυτό τον τρόπο όλοι μαζί συν-σχεδιάζουμε το μέλλον μας προς την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023.

bluestarferries

goldenstarferries