Τα ζητήματα της Δημόσιας Υγείας στο νησί είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού και των καινοτόμων αποφάσεων του Κράτους (Κεντρική Εξουσία) που ακολουθήθηκε με επιτυχία την δεκαετία του 1980. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Το Κέντρο Υγείας Πάρου, βασικός φορέας Α’βάθμιας περίθαλψης μετά από 40 χρόνια δεν μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων που έχουν υπερδιπλασιαστεί και του πλήθους των επισκεπτών του.

Είμαι απόλυτα σύμφωνος με τα όσα αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο την 19/12/22 με θέμα την βελτίωση της Α’βάθμιας περίθαλψης, κάνοντας αποδεκτή την εισήγηση του κ. Κώστα Ροκονίδα.

Άμεση προτεραιότητα είναι η αλλαγή οργανογράμματος. Η Διοικούσα Επιτροπή να προετοιμάσει ένα νέο Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. Με αύξηση των θέσεων των μόνιμων ιατρών, και κάλυψη των οργανικών θέσεων (Γενικός χειρούργος, Γυναικολόγος, Μικροβιολόγος). Επιπλέον αύξηση του Διοικητικού προσωπικού, νοσηλευτικού, εργαστηριακού και βοηθητικού. Να δύναται να παρέχει το Κέντρο Υγείας ολιγοήμερη νοσηλεία σε απλά περιστατικά και όχι να είναι κέντρο διακομιδής.

Η σύσταση νέου Οργανισμού είναι ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας και της Κεντρικής Διοίκησης (Β’ Υ.Π.Ε. – Υπουργείο Υγείας). Η λειτουργία του Κέντρου Υγείας πρέπει να βασίζεται σε ειδικευμένους γιατρούς και όχι στους υπόχρεους υπαίθρου.

Στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. πού θα επιλέγουν το νησί, να δίδονται σοβαρά οικονομικά κίνητρα από την Πολιτεία και να εξασφαλίζεται στέγη από τον Δήμο. Η μεταφορά επειγόντων περιστατικών να γίνεται με τρόπο που να μην ταλαιπωρεί τον ασθενή και τους οικείους του. Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας που έχει την ευθύνη του ασθενούς, να αποφασίζει σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. εάν θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σύρου ή σε κεντρικό νοσοκομείο ώστε να μειώνεται ο χρόνος μεταφοράς και το κόστος μεταφοράς. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι διακομιδές ασθενών, με πλωτό στο Νοσοκομείο Σύρου, και από εκεί με ελικόπτερο στην Αθήνα, λειτούργησαν αρνητικά για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση των αρμοδίων οργάνων Περιφέρειας και Κεντρικής Διοίκησης.

Απαιτείται δρομολόγηση μιας νέας κτιριακής υποδομής Α’βάθμιας φροντίδας -σύμφωνα με τις ανάγκες του σήμερα- και για να γίνει αυτό χρειάζονται κονδύλια. Αυτά είναι δυνατόν να αντληθούν από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-27 «Δράσεις, επέκταση και αναβάθμιση του Δικτύου Υποδομών υγείας, με έμφαση την Α’βάθμια φροντίδα Υγείας».

Πάντος Τριαντάφυλλος – Συνταξιούχος Ιατρός
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου»