Σ’ έναν «αγώνα δρόμου» έχει επιδοθεί η χώρα μας για την ανάρτηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης μέχρι τέλος του χρόνου, προκειμένου να αποφευχθεί η ενεργοποίηση προστίμων ύψους 450 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κάτι που εάν συμβεί αυτό, τα χρήματα θα κοπούν από τις ενισχύσεις μοιραία). Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είχε αναθέσει την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στις Περιφέρειες, οι οποίες υποχρεούνται να αναρτήσουν τη διακήρυξή τους εντός ενός μήνα από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Στις αρχές Απριλίου, ο αρμόδιος υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης -με επιστολή του στους περιφερειάρχες- είχε ενημερώσει ότι έως τις 19 Απριλίου θα έπρεπε να έχουν γνωστοποιήσει την τελική τους πρόθεση για το αν θα αναλάβουν ή όχι την εκπόνησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, την ευθύνη ανάρτησης, καθώς και τη διαδικασία εκπόνησης και σύναψης σύμβασης, θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το ΥΠΑΑΤ χωρίς την έγκριση της Δασικής Αρχής, όπως απαιτείται σήμερα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί επί χρόνια, προκαλώντας προβλήματα στην ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής.

Με την καταληκτική ημερομηνία της 19ης Απριλίου να έχει παρέλθει -και σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- θετικά απάντησαν εννέα Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) και αρνητικά οι τέσσερις (Θεσσαλίας, Αττικής, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας).