Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί στους διαιτητές – μέλη της ότι μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2023 θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία ή στο email της Ε.Π.Σ.Κ., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
  • Γνωμάτευση από Οφθαλμίατρο
  • Γνωμάτευση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο
  • Υπογεγραμμένη δήλωση Προσωπικών Δεδομένων Αξιωματούχων Διαιτησίας
    (θα τη βρείτε στο υποσέλιδο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ» της ιστοσελίδας της Ένωσης)