Το ποσό των 3 εκ. ευρώ κατανέμεται σε 30 νησιωτικούς δήμους, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος από το λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα.

Ειδικότερα, για την Πάρο αντιστοιχεί το ποσό των 162.950 ευρώ και για την Αντίπαρο το ποσό των 47.800 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών ποσών γίνεται βάσει του πληθυσμού των δικαιούχων δήμων και της ονομαστικής δυναμικότητας των εγκατεστημένων σε αυτούς μονάδων αφαλάτωσης.