Για την προσεχή Τρίτη (24/10) και ώρα 11:30 έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση σύνταξης τεχνοοικονομικής έκθεσης καθορισμού και τεκμηρίωσης του
ύψους των καταβαλλόμενων τελών λιμένα Παροικίας συμπεριλαμβανομένης της τελικής έγκρισης των τελών από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 2ο: Απόφαση καθορισμού τελών και προστίμων για ελεγχόμενη στάθμευση στην χερσαία ζώνη λιμένος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου.

Θέμα 3ο: Έγκριση επικαιροποίησης προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «Έργα αποκατάστασης της θωράκισης με Φ/Ο του υφιστάμενου μώλου του Α/Κ στο Πίσω Λιβάδι Ν. Πάρου.

Θέμα 4ο: Έγκριση επικαιροποίησης προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «Λιμενικά έργα προστασίας Α/Κ Νάουσας Πάρου, Συμπληρωματικά έργα επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μώλου για την βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού».

Θέμα 5ο: Έγκριση μελέτης Συμμόρφωσης του τεχνικού σχεδιασμού Α/Κ Αμπελά Ν. Πάρου.

Θέμα 6ο: Απόφαση έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων λιμένων.