Για την ερχόμενη Παρασκευή (24/11) και ώρα 19:30 έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2024.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικ. έτους 2022.
(Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.).

ΘΕΜΑ 4ο: Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την φιλοζωική εταιρία «Animal Action Hellas» για τα έτη 2023 – 2026.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο: Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «Λιμενικά Έργα Προστασίας Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας Νήσου Πάρου: Συμπληρωματικά Έργα Επέκτασης του Προσήνεμου Βόρειου Μόλου για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ελλιμενισμού»
(Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.).

ΘΕΜΑ 6ο: Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΜΕ Φ/Ο ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ Α/Κ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ Ν. ΠΑΡΟΥ».
(Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.).

ΘΕΜΑ 7ο: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Δήμου Πάρου».
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση Ντουί Λαμπτήρων και Φωτιστικών Σωμάτων Δήμου Πάρου.
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).