Η πρώτη μελέτη γεωτεχνικής ευστάθειας στα Αρχαία Λατομεία Μαρμάρου Πάρου, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς επισκεψιμότητας στις στοές, υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας «Cycladic Identity» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας.

Τα Αρχαία Λατομεία Μαρμάρου της Πάρου στο Μαράθι και ειδικότερα τα μνημεία των υπογείων στοών εξόρυξης (λατομεία Νυμφών και Πανός), αποτελούν το επίκεντρο μιας πολιτιστικής κληρονομιάς παγκόσμιας σημασίας. Λειτούργησαν από τον 7ο π.Χ. αιώνα και μετά καθώς εκεί γινόταν η εξόρυξη του περίφημου παριανού μαρμάρου, της λεγόμενης Παρίας Λίθου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στην αρχιτεκτονική και τη γλυπτική.

Στη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τεχνική έκθεση αυτοψίας, η οποία περιελάμβανε την πλήρη καταγραφή των περιοχών υψηλού κινδύνου στις εισόδους αλλά και στο εσωτερικό των στοών. Από την τεχνική αυτή έκθεση προέκυψαν τα σημεία στα οποία επείγει η υλοποίηση άμεσων στερεωτικών μέτρων καθώς και η μελέτη σχεδιασμού τους.

Το τελικό στάδιο του προγράμματος αφορούσε την εκπόνηση της μελέτης σχεδιασμού στερεωτικών μέτρων στο μέτωπο και το αρχικό τμήμα μήκους 5-10 μέτρων της νότιας στοάς του λατομείου Νυμφών. Η μελέτη αυτή περιλάμβανε τεχνική έκθεση, γεωτεχνικούς και στατικούς υπολογισμούς, προμετρήσεις και προϋπολογισμό των απαραίτητων εργασιών. Το αντικείμενο της μελέτης προέκυψε έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που αυτή έθεσε, και υπεβλήθη στην αρμόδια για το χώρο ως άνω Εφορεία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος, Μάνια Αμπατζή, δήλωσε σχετικά:
«Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Πρωτοβουλία Cycladic Identity τόσο για την υποστήριξη και χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης όσο και για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Η συνεργασία αυτή σε συνδυασμό με την επίσης εξαιρετική συνεργασία των δύο φορέων με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τα στελέχη της, συνέβαλε στην παραγωγή μιας υψηλής ποιότητας μελέτης εφαρμογής για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης της ευστάθειας σε ένα σημαντικό τμήμα του λατομείου Νυμφών. Συγχρόνως η μελέτη αυτή αποτελεί οδηγό για την περαιτέρω προώθηση μελετών και έργων για τις υπόγειες στοές, με τη σταδιακή ολοκλήρωση των οποίων είναι εφικτό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή επίσκεψη των στοών».

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets