Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου (Paros Farming Community) στο πλαίσιο ανάδειξης των γηγενών ποικιλιών αμπέλου και του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού αύξησης των προς οινοποιητική εκμετάλλευση καλλιεργήσιμων στρεμμάτων ανακοινώνει ότι:

  • Αναζητά κατόχους στρεμμάτων γης, με τίτλους ιδιοκτησίας ή με μισθωτήρια μακροχρόνιας ενοικίασης, για από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση νέων φυτεύσεων με την υποστήριξη της ομάδας μας.
  • Αναζητά αμπελουργούς για την ανάληψη διαχείρισης νέων αμπελώνων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρθουν σε επικοινωνία με το γραφείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου έως και τις 23/12/2023.