Την κάλυψη τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων (μία Π.Ε., μία Τ.Ε. και δύο Δ.Ε.) στη δημοτική αστυνομία ζητά ο δήμος Πάρου, σε συνέχεια της εγκυκλίου που έστειλε το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την έγκριση προσλήψεων.

Εξάλλου οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί που υπηρετούν σήμερα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών, με δεδομένο ότι ο δήμος πέρα από την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, ως κατεξοχήν τουριστικός δήμος, πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του που άπτονται της δημοτικής αστυνομίας και αφορούν ελέγχους καταστημάτων, περιβαλλοντικούς και λοιπούς ελέγχους. Επιπλέον μετά την λειτουργία της Πολεοδομίας οι ανάγκες θα πολλαπλασιαστούν εφόσον θα απαιτηθούν και πολεοδομικοί έλεγχοι.

Σημειώνεται, ότι με την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού θα υπάρχει η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες και κατά συνέπεια να υπάρχει εντατική επιτήρηση και πληρέστερη και έγκαιρη αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν, να διενεργούνται αυτοψίες, να ελέγχεται η εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τη στάθμευση, την καθαριότητα, το υπαίθριο εμπόριο και τις λοιπές δραστηριότητες, στην έδρα και στις κοινότητες του νησιού.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets