Για την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 5.00 μ.μ. στο κτίριο του ΚΕΠ έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
  2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2024.
deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets