Εδώ και τρία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια από ενεργούς πολίτες και από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μώλου Μαρμάρων «Ο Άγιος Νικόλαος» να προστατευθούν τα οικοσυστήματα των αμμοθινών και του υγροτόπου στην παραλία του Μώλου.

Στο πλαίσιο αυτό, με σχετική ενημέρωση που λάβαμε από τον Σύλλογο Μώλου Μαρμάρων, γίνονται γνωστά τα εξής:
«Έχει αιτηθεί  να τοποθετηθούν ταμπέλες που να ενημερώνουν τους επισκέπτες περί της αξίας των εν λόγω οικοσυστημάτων, να υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες για την κίνηση και στάθμευση τροχοφόρων επί των αμμοθινών και της αμμώδους παραλίας, καθώς και για άλλες δράσεις που θέτουν σε κίνδυνο τα  οικοσυστήματα. Επίσης έχει αιτηθεί να γίνει και κατάλληλη οριοθέτηση των αμμοθινών με φυσικά υλικά (ξύλινοι πάσσαλοι με σχοινί), όπως αυτό γίνεται και σε άλλα νησιά που έχουν παρόμοια οικοσυστήματα.
Τα παραπάνω αιτήματα έγιναν αποδεκτά από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων (ΦΔΠΠ), ο οποίος με έγγραφό του (από 24/4/2020 α.π. 501) παρακαλεί τον Δήμο Πάρου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίησή τους.
Επειδή δεν υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς Δήμου Πάρου και επειδή εν τω μεταξύ καταργείται ο ΦΔΠΠ Κυκλάδων, γίνεται επανάληψη της υποβολής των ιδίων αιτημάτων από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μώλου (με έγγραφο από 15/12/2021 α.π. 405/21) προς κάθε τοπική και περιφερειακή Αρχή. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έγγραφό της (από 1/2/2022 α.π. 168100/2315/2021) αφού εγκρίνει και αυτή τα αιτήματα για την προστασία των οικοσυστημάτων του Μώλου, παρακαλεί τον Δήμο Πάρου όπως προβεί στις ενέργειες που είχαν αναλυτικά διατυπωθεί από τον ΦΔΠΠ Κυκλάδων. Επειδή και πάλι ουδεμία ανταπόκριση υπάρχει από τον Δήμο Πάρου αιτείται και η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) επί του θέματος. Μετά από τέσσερα έγγραφα του ΣτΠ προς τον Δήμο Πάρου (με στοιχεία 25/2/2022 α.π. 274194/11079/2022, 3/5/2022 α.π. 274194/23727/2022, 12/6/2022 α..π.274194/32570/2022 και 2/9/2022 α.π. 274194/47700/2022) ο Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνει τελικά απάντηση από τον Δήμο Πάρου (με έγγραφο από 26/9/2022 α.π. 13348). Στο έγγραφο τονίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος έχει προβεί στην προμήθεια πινακίδων για τους θεσμοθετημένους υγροβιότοπους και σε ότι αφορά στο θέμα της οριοθέτησης των αμμοθινών αυτό θα συζητηθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023.
Σήμερα δεν υπάρχει καμία έμπρακτη εξέλιξη ή απόδειξη ή ενημέρωση επί της προστασίας των οικοσυστημάτων του Μώλου από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, γεγονός που ενθαρρύνει κάθε παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή».