Η πληρωμή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στους δικαιούχους των τριών σκελών (επιβάτες, καύσιμα, επιχειρήσεις), προωθείται μετά από την έγκριση των σχετικών πιστώσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σχετικά με το σκέλος των Επιβατών, οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούν σε αιτήσεις για τη χρηματοδότηση μετακινήσεων επιβατών για το διάστημα έως και 30/9/2022. Συγκεκριμένα, για το διάστημα από 29/4/2022 έως και 30/6/2022 καταβάλλεται το ποσό των 7.449.721,14 ευρώ σε 133.704 δικαιούχους και για το διάστημα από 1/7/2022 έως και 30/9/2022 καταβάλλονται 11.083.105,25 ευρώ σε 165.858 δικαιούχους.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επεξεργάζονται τις λίστες για εκκαθάριση των πληρωμών και οριστικής καταβολής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στους δικαιούχους.