Η κατασκευή του δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στον οικισμό των Λευκών εξελίσσεται μεθοδικά και με ικανοποιητικό ρυθμό, ωστόσο χρειάζεται υπομονή, κατανόηση των δυσκολιών και ανοχή από τους περίοικους μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών.
Στο τέλος όμως, αφού «κατακαθίσει η σκόνη», κυριολεκτικά και μεταφορικά, αυτό που θα παραμείνει είναι τα πολυδιάστατα οφέλη που προσφέρει ένα τόσο σημαντικό έργο υποδομής, η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
H «Φωνή της Πάρου» σας παρουσιάζει την εξέλιξη και την σημασία του έργου, την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες που υπάρχουν, καθώς και το χρονοδιάγραμμα.

Η περιγραφή του έργου…

Πρόκειται για ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, ωστόσο στη πράξη αναμένεται να ξεπεράσει τα 4.000.000 ευρώ, αφού ήδη εξασφαλίστηκαν επιπλέον κονδύλια ύψους 450.000 ευρώ για εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε όλο το πλάτος του δρόμου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο απ’ όπου διέρχονται οι κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς. Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή ενός πολύπλοκου δικτύου αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 16.500 μέτρων, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά τμήματα.

 • Το πρώτο αφορά το κοινό βαρυτικό δίκτυο μεταφοράς από Χοιρόλακα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησσας. Το τμήμα αυτό έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει γίνει η προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος.
 • Το δεύτερο στο δίκτυο μεταφοράς από Λεύκες προς Χοιρόλακα. Η κατασκευή του δικτύου ολοκληρώθηκε και σε αυτό το τμήμα, ενώ αυτές τις ημέρες τελειώνει και η προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος.
 • Το τρίτο στο δίκτυο μεταφοράς από τον Κώστο προς Χοιρόλακα. Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μετά τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
 • Το τέταρτο τμήμα αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών. Εκεί οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται με ικανοποιητικό ρυθμό.

Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC και HDPE τελευταίας γενιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά στο δίκτυο αποχέτευσης της Πάρου θα εγκατασταθούν συνθετικά προκατασκευασμένα αντλιοστάσια τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία θα έρθουν συναρμολογημένα από το εξωτερικό και θα τοποθετηθούν στα προεπιλεγμένα σημεία, θα είναι πλήρως στεγανά, θα εκμηδενίζουν τις οχλήσεις προς τους περίοικους, ενώ θα διευκολύνουν τη συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

Η σημασία του έργου…

Το έργο είναι μεγάλης σημασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των δύο ορεινών χωριών, αλλά και κατ’ επέκταση για όλο το νησί. Ειδικότερα:

 1. Με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των Λευκών και του Κώστου για επεξεργασία στον Βιολογικό Καθαρισμό της Μάρπησσας, επιλύεται ένα μακροχρόνιο μεγάλο πρόβλημα των δύο χωριών, που προκαλούταν με την ελεύθερη απορροή λυμάτων στα ρέματα της περιοχής και διασφαλίζεται η δημόσια Υγεία.
 2. Παράλληλα με την κατασκευή αποχέτευσης, θα αντικατασταθεί πλήρως το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης των Λευκών. Μάλιστα, είναι το τελευταίο τμήμα αγωγών ύδρευσης από αμίαντο στην Πάρο, οπότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η ανακατασκευή του δικτύου με σωλήνες πολυαιθυλενίου τελευταίας γενιάς, θα απομακρύνει έναν σοβαρό και «αόρατο» κίνδυνο που απειλούσε την υγεία των κατοίκων του χωριού, ενώ θα λύσει προβλήματα ανεπάρκειας πίεσης που προξενούσαν οι παλιοί βουλωμένοι με ανθρακικό ασβέστιο, σωλήνες.
 3. Με την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης έχει προβλεφθεί και η τοποθέτηση ενός σημαντικού αριθμού πυροσβεστικών κρουνών εντός του οικισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός σημαντικού δικτύου πυρασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω της πυκνής δόμησης και των στενών δρόμων στο εσωτερικό του οικισμού, η προσπέλαση πυροσβεστικού οχήματος είναι πρακτικά αδύνατη στο μεγαλύτερο μέρος του, με αποτέλεσμα σε περίπτωση πυρκαγιάς θα ήταν εξαιρετικά δύσκολή οποιαδήποτε προσπάθεια πυρόσβεσης.
 4. Η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση και δευτερευόντων προβλημάτων, όπως η υποβάθμιση της ποιότητας των κατοίκων από οσμές ή από την παρουσία κουνουπιών στα λιμνάζοντα νερά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, θα εξαλειφτούν εικόνες με ανεξέλεγκτη απορροή λυμάτων στα όρια των οικισμών, οι οποίες σίγουρα θα μπορούσαν να προκαλέσουν κακή εντύπωση σε επισκέπτες και φιλοξενούμενους του νησιού, υποβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν του τόπου μας.
 5. Τέλος, η συλλογή και απομάκρυνση των λυμάτων, που μέχρι σήμερα κατέληγαν μέσω των δύο κεντρικών ρεμάτων της περιοχής, του Χοιρόλακα και του Κώστου, στον υδροφόρο ορίζοντα του Αστέρα, εξασφαλίζει ότι θα απαλειφθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης των βασικών υδρογεωτρήσεων της Πάρου που βρίσκονται εκεί και διαφυλάσσει τα κρίσιμα αποθέματα νερού του νησιού.

Πολυπλοκότητα και δυσκολίες…

Το έργο είναι εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο για πολλούς λόγους. Ειδικότερα στην κατασκευή πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εξής προβλήματα:

 • Το βραχώδες υπόστρωμα, από τα σκληρά ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής (μάρμαρο) που ήδη έχουν βρει τα συνεργεία. Αυτό καθιστά εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα τη διαδικασία εκσκαφής.
 • Τα ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των Λευκών. Λόγω των εξαιρετικά στενών δρόμων, είναι σε πολλά σημεία αδύνατη η εκσκαφή με σύγχρονα μηχανήματα έργου και θα πρέπει να ακολουθηθούν χειρωνακτικές μέθοδοι εκσκαφής. Επίσης, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η μεταφορά υλικών, σωλήνων και εξαρτημάτων στα σημεία των εργασιών, όπως επίσης και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. Επίσης, η ύπαρξη του χαρακτηριστικού πλακόστρωτου σε μεγάλο τμήμα του οικισμού και η διατήρησή του, που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, είναι ένας ακόμη παράγοντας που δεν επιτρέπει την γρήγορη πρόοδο των εργασιών.
 • Η παρουσία πολλών υφιστάμενων υπόγειων δικτύων κοινής ωφελείας στα σημεία του νέου έργου, όπως παλαιά δίκτυα ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, κάποια παλιά υποτυπώδη δίκτυα αποχέτευσης από τσιμεντοσωλήνες που οδηγούσαν τα λύματα στα ρέματα της περιοχής, παλαιοί οχετοί ομβρίων υδάτων, υπογειοποιημένα δίκτυα ρεύματος, κτλ. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και κάποια, όπως ένας υπόγειος κεντρικός πλακοσκεπής οχετός για να νερά της βροχής, και μετά το τέλος του έργου.
 • Η μεγάλη διάρκεια της τουριστικής περιόδου που καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση βαριών κατασκευαστικών εργασιών μέσα στον οικισμό, ένα μεγάλο μέρος της χρονιάς. Έτσι, τους επόμενους μήνες, εφόσον το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες, θα συνεχιστούν οι εργασίες στο κέντρο του χωριού, με στόχο να ολοκληρωθούν πριν το ερχόμενο Πάσχα, ενώ εργασίες σε κλάδους περιφερειακά του οικισμού που θα προκαλούν μικρότερες οχλήσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι.

Αποκατάσταση και χρονοδιάγραμμα…

Το έργο έχει χρόνο αποπεράτωσης το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς και ήδη μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί ένα σημαντικό τμήμα του. Είναι, όμως, νωρίς από τώρα να προβλέψει κάποιος την πορεία των εργασιών, καθώς οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί. Εκ των πραγμάτων, δεν είναι ένα έργο που μπορεί να υλοποιηθεί απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς από το Πάσχα ξεκινά πια η τουριστική περίοδος και αυτό πρακτικά οδηγεί σε περιορισμό των εργασιών για να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις. Ο σχεδιασμός είναι να υπάρχει εντός οικισμού ένα συνεργείο για εκσκαφές και υδραυλικές εργασίες και ένα άλλο που θα ακολουθεί για αποκαταστάσεις, έτσι ώστε να μην καθυστερεί η αποκατάσταση στα σημεία που διέρχεται το νέο δίκτυο. Πάντως ήδη εργάζονται δύο συνεργεία μέσα στις Λεύκες, ένα τρίτο κατασκευάζει τα δίκτυα μεταφοράς εκτός του οικισμού και αναμένεται μετά τις γιορτές να ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό και μηχανήματα. 

Αξιολόγηση των μέχρι τώρα εργασιών…

Δεν υπάρχει έργο, ειδικά όταν ανήκει στην κατηγορία των βασικών έργων υποδομής, όπως τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, που να υλοποιείται εύκολα και ανώδυνα. Τα έργα αυτά, από τη φύση τους, προκαλούν κατά την υλοποίησή τους οχλήσεις, σκόνη, λάσπη, θόρυβο και κυκλοφοριακά προβλήματα. Πόσο μάλιστα όταν το έργο κατασκευάζεται σε έναν ορεινό, δυσπρόσιτο, αλλά ταυτόχρονα και τουριστικό προορισμό, όπως είναι οι Λεύκες. Απαιτείται πολύ προσπάθεια, οργάνωση, συντονισμός και προγραμματισμός από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων καταστάσεων και προβλημάτων που συνεχώς προκύπτουν. Κυρίως όμως, χρειάζεται υπομονή, κατανόηση των δυσκολιών και ανοχή από τους περίοικους μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται προς τους πολίτες ότι τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ είναι στη διάθεση καθενός, για να δηλώσει καλοπροαίρετα τυχόν προβλήματα, να λύσει απορίες και να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι όποιες προσωρινές οχλήσεις κατά την κατασκευή.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ