Υψηλά πρόστιμα που φτάνουν έως και 100.000 ευρώ προβλέπουν οι διατάξεις του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου για όσους δεν διαβιβάζουν ή διαβιβάζουν εκπρόθεσμα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα στην πλατφόρμα «myDATA». Ακόμη, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που υποτροπιάζουν και δεν διαβιβάζουν στοιχεία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από λογιστές και επαγγελματίες οι οποίοι ζητούν διόρθωση της διάταξης, καθώς όπως επισημαίνουν η πλατφόρμα «myDATA» παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ «η εν δυνάμει επιβολή προστίμων έως και 100.000 ευρώ ετησίως από ακούσια λάθη είναι ένα πολύ υψηλό τίμημα για το σύνολο των πολύ μικρών, μικρών ακόμα και μεσαίων επιχειρήσεων και άρα δυσανάλογο σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες».

Μάλιστα, οι κυρώσεις είναι μεγάλες ακόμα και στις περιπτώσεις που ενώ εκδόθηκε κανονικά το φορολογικό στοιχείο, απόδειξη ή τιμολόγιο, δεν θα διαβιβαστεί εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα «myDATA».