Για την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., στα γραφεία της επιχείρησης, όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η διαδικασία πρόσληψης καλλιτεχνικού διευθυντή στο Ωδείο.

Αναλυτικά τα θέματα:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της διαδικασίας για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου.

Θέμα 2ο: Αίτημα του Δημοτικού Ωδείου Πάρου για την αντικατάσταση του αφυγραντήρα στην αίθουσα πιάνου.

Θέμα 3ο: Αίτημα της κ. Σπυροπούλου Βασιλικής για παροχή έκπτωσης διδάκτρων στα μαθήματα πιάνου.

Θέμα 4ο: Καθορισμός διδάκτρων για τα μαθήματα Ανωτέρας Τάξης στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου.

Θέμα 5ο: Έγκριση οικονομικής προσφοράς του νομικού συμβούλου του Δήμου Πάρου για την παροχή στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. νομικών  γνωμοδοτήσεων επί εργατικών ζητημάτων.

Θέμα 6ο: Δέσμευση ποσών κατόπιν της Β’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης πρωτογενούς αιτήματος για την ανάθεση προμήθειας ειδών φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.

Θέμα 8ο: Έγκριση μελέτης πρωτογενούς αιτήματος για την ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.

Θέμα 9ο: Πρόταση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης συναυλίας στην εκδήλωση ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Πάρου στις 16/12/2023.

Θέμα 10ο: Αίτημα των πρώην εργαζομένων στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Όλγας Λιάκουρα και Μαραγκού Αναστασίας για καταβολή αναδρομικών.

Θέμα 11ο: Έγκριση αιτήματος του υπαλλήλου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Ελευθερίου Καρποδίνη για επαναφορά στην οργανική του θέση.

Θέμα 12ο: Αίτημα των εργαζομένων στον Βρεφονηπιακό σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και στον Παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» για την παροχή γάλακτος.

Θέμα 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets