Για αύριο Τρίτη (11/7) και ώρα 8:30 π.μ. έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2023.

Θέμα 2ο Έγκριση λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2023.

Θέμα 3ο: Έγκριση λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου 2023.

Θέμα 4ο: Έγκριση λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Απριλίου 2023.

Θέμα 5ο: Έγκριση λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαΐου 2023.

Θέμα 6ο: Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Πάρου συνολικού ποσού 7.800,00 € για την ειδική εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών την 21η Μαΐου 2023 και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης δημοτικών οδών Αγίας Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα της Παροικιάς Πάρου».

Θέμα 8ο: Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια H/Y, εκτυπωτών και tablet για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ».

Θέμα 9ο: Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Πάρου με χρήση φορητών συσκευών».

Θέμα 10ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου 2023 στον «Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος» για την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023», Ομάδα Α’ «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων ετών 2022-2023» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157044).

Θέμα 11ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου 2023 στην  «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. AMAJ AE για την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – ασπρίσματα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022 – 2023», Ομάδα Α’: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 154011).

Θέμα 12ο: Επιχορήγηση ενοριακού ιερού ναού Ζωοδόχου Πηγής.

Θέμα 13ο: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού 2023 για τον Κ.Α. 15-7135.020 «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού».

Θέμα 14ο: Επιβολή ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αφαιρεθέντων αντικειμένων από συνεργείο του Δήμου, λόγω μη συμμόρφωσης άρσης αντικειμένων αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου.

Θέμα 15ο: Έγκριση του από 28-6-2023 πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής, δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (παραλίες) Νήσου Πάρου για τα έτη 2023-2024-2025.

Θέμα 16ο: Έγκριση του από 29-6-2023 πρακτικού δημοπρασίας δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής, δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (παραλίες) Νήσου Πάρου για τα έτη 2023-2024-2025.

Θέμα 17ο: Έγκριση του από 30-6-2023 πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής, δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (παραλίες) Νήσου Πάρου για τα έτη 2023-2024-2025.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets