Για την προσεχή Παρασκευή (15/3) και ώρα 11:00 έχε προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Πάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και όλων των υποχρεώσεων του πρώην ΝΠΔΔ κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης (ΚΠΠΑ) του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Έγκριση λίστας πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής με ανεξόφλητες υποχρεώσεις του πρώην ΝΠΙΔ ΚΔΕΠΑ του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Έγκριση ανάθεσης ορκωτών λογιστών για υποβοήθηση επιτροπής στην καταγραφή και απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με τον υπ’ αρ. Ν.5056/2023.

Θέμα 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο: Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αρ.3596/11-1-2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού παρακράτησης πόρων των Δήμων, άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης αυτής ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου και λήψη προσωρινής διαταγής.

Θέμα 7ο: Διαγραφή ανείσπρακτων δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ λόγω λάθους χρέωσης από τη ΔΕΔΔΗΕ διαφορετικού ΑΦΜ σε πολίτη, όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση στο ίδιο ονοματεπώνυμο και παροχή ρεύματος.

Θέμα 8ο: Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 335260).

Θέμα 9ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 53/2023(ΑΔΑ:9ΙΝΙΩΞΓ-8ΡΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση επισκευής και συντήρησης του απορριμματοφόρου μάρκας MERCEDES ACTROS, τύπου πρέσας και με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4803.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για την ανάθεση επισκευής και συντήρησης του οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων μάρκας IVECO και με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88614.

Θέμα 11ο: Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στην περιοχή αεροδρομίου Πάρου σε ακίνητο ιδιοκτησίας Σάρδη Κωνσταντίνου για ανέγερση κτιρίου καταστημάτων.

Θέμα 12ο: Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ εντός του οικισμού Προδρόμου.

Θέμα 13ο: Ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου» σε ιδιώτη.

Θέμα 14ο: Κοπή δέντρων στο γήπεδο της Μάρπησσας.

Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Πάρου(2023).

Θέμα 16ο: Ορισμός νέας επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

bluestarferries

goldenstarferries