Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη (26/3) και ώρα 18:00, στο κτίριο του Κ.Ε.Π., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 2ο: Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (παρ. 1 άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Θέμα 4ο: Έγκριση μίσθωσης χώρου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Θέμα 5ο: Σύσταση επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 για τον έλεγχο της καταλληλότητας των υποψηφίων ακινήτων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της 13/29-01-2024 απόφασης ΔΣ σχετικά με αίτημα της εταιρείας Cosmote.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets