Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, στα γραφεία του, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη (9/5) και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσες υφιστάμενου μόλου λιμένα Αντιπάρου» και κατακύρωση αυτού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου και Αειφόροι Νήσοι Αναπτυξιακή Α.Ε για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση για Χωροθέτηση Νέου Επιβατικού Λιμένα Νήσου Πάρου, Συλλογή Γεωδεδομένων, Εκτέλεση Αποτυπώσεων και Σύνταξη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan)».

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση έγκρισης διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση για παραχώρηση χώρου κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση παραχώρησης χώρου για τοποθέτηση διαφημιστικού περιπτέρου.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση καθορισμού όρων παραχώρησης χώρου στο ΚΤΕΛ Πάρου για τοποθέτηση οικίσκου στο λιμάνι της Πούντας και ορισμός αντιτίμου κατόπιν γνωμάτευσης Νομικού Συμβούλου.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση για παραχώρηση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην Αλυκή κατόπιν αιτήματος.