Για την Τρίτη 30 Μαΐου και ώρα 7.30 μ.μ. ορίστηκε η νέα τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με 28 θέματα στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης προκήρυξης δημοπρασίας για εγκατάσταση θαλασσίων μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων) στις παραλίες «Μώλος» και «Νησί Οικονόμου» κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση πλαισίου κανονισμού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου, που αφορά τη με αρ. 185/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση καταβολής χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ παρ. 14 άρθρο 10 του Ν.4071/12 στο έτος 2023.
(Εισηγητής: Αντιπαριώτης Δημήτριος, Πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ).

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και απόφαση για τον έλεγχο της αδείας με αριθμό 4222779/2022 (Μαρτσέλο) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης σε σχέση με τα πραγματοποιούμενα έργα, όπως και αίτημα ελέγχου από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος για τυχόν περιβαλλοντικές παραβάσεις».
(Εισηγητής: Ροκονίδας Κωνσταντίνος, Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου»).

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα του ΝΟΠ για παράταση της σύμβασης παραχώρησης των εγκαταστάσεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 8ο: Σύμφωνη γνώμη η μη για την οριζοντιογραφία της οδού πρόσβασης στο Νέο Εμπορικό Λιμένα στη θέση Καμινάκι Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απολογισμού και ειδικού απολογισμού επιχορηγήσεων οικ. έτους 2022 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Οίκος Ευγηρίας Ποιμαντικής Μέριμνας «Παναγία Εκατονταπυλιανή».
(Εισηγητής: Χερουβείμ Αναστάσιος).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Οίκος Ευγηρίας Ποιμαντικής Μέριμνας «Παναγία Εκατονταπυλιανή».
(Εισηγητής: Χερουβείμ Αναστάσιος).

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου στο Καμάρι Δήμου Πάρου».
(Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 12ο: Αίτημα του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού «Τεχνηντάρι» για συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάρου φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο «4ο Μουσικοχορευτικό Σταυροδρόμι» την 16/09/2023 στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα του Πρασσάκη Χρήστου του Δημητρίου για συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάρου φεστιβάλ παραδοσιακών χορών την 24/06/2023 στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου στο κοιμητήριο της Κοινότητας  Νάουσας.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 15ο: Αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου για έγκριση ονοματοδοσίας αίθουσας σχολικής βιβλιοθήκης.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 16ο: Διάνοιξη Χάνδακος σε αγροτικό δρόμο στην θέση «Γλυφάδες» Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου, κατόπιν αιτήματος του κ. Παρνάβα Σωτηρίου.
(Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 17ο: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Δήμου Πάρου».
(Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τροποποίησης θέσεων εγκατάστασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων  αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων».
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΜΟΤΟΡΛΑΝΤ Μ.Ε.Π.Ε. για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc και ποδηλάτων στη θέση Βουνάλι της Κοινότητας Νάουσας.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 77/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Πιπέρι» Νάουσας.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 35/2023 και 36/2023 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στη θέση Άγιος Ιωάννης Δέτης της Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου για χρήση καρνάγιων, ως προς το εμβαδόν των ακινήτων.
(Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 172/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίησης της αθλητικής διοργάνωσης «Karagoutis Training Camp» στη Πάρο.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 23ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 36/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νάουσας Πάρου κατόπιν αίτησης του Σκουτέλη Χρήστου του Δημητρίου στη θέση Καβαλαρικό, Κοινότητας Νάουσας, Δήμου Πάρου.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 24ο: Σύσταση επιτροπής για την καταγραφή, καταστροφή ή και ανακύκλωση και διαγραφή απαρχαιωμένου ή και χαλασμένου ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου και λοιπόν άχρηστων υλικών άνευ οικονομικής αξίας.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής χαρακτηρισμού αντικειμένων Δήμου Πάρου άνευ αξίας και γνωμοδότηση για την καταστροφή τους.
(Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 26ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ταχυδρομικών γραμμών 2023-2025.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 27ο: Ορισμός δύο (02) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων, στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο του Ν.445/1937 (ΦΕΚ 32/Α), όπως ισχύει, για θεματικά πάρκα (λούνα παρκ), τσίρκο, παγοδρόμιο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις, και λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, για το έτος 2023.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 28ο: Γνωμοδότηση για άδεια τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Πούντας» Παροικίας Πάρου από τον Τσαντάνη Σταμάτιο του Νικολάου, για πρόσδεση σκαφών.
(Εισηγητής: Πετρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος ΔΣ).