Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Νοέμβριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
1/11, 2/11, 3/11, 6/11, 7/11, 8/11, 10/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
1/11, 2/11, 3/11/, 7/11, 8/11, 10/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 22/11, 23/11, 28/11, 29/11, 30/11.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων. Επίσης, το Ιατρείο των Μαρμάρων στις 7-22-29/11 θα λειτουργήσει έως τις 11:00 διότι μετά η γιατρός πηγαίνει στον Πρόδρομο).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
1/11, 2/11, 3/11, 7/11, 8/11, 14/11, 15/11, 17/11, 22/11, 24/11, 29/11, 30/11.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
1/11, 7/11, 14/11, 29/11 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
7/11, 22/11, 29/11 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets