Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Δεκέμβριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
1/12/, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 27/12.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
1/12, 4/12/, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 20/12, 22/12.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων. Επίσης, το Ιατρείο των Μαρμάρων στις 1/12 και 11/12 θα λειτουργήσει έως τις 11:00 διότι μετά η γιατρός πηγαίνει στον Πρόδρομο).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
1/12, 4/12, 7/12 (Κώστος 8:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
1/12, 12/12 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

bluestarferries

goldenstarferries