Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το αρχικό πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Φεβρουάριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
3/2/, 7/2, 9/2, 28/2

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
8/2, 10/2, 23/2

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
2/2, 8/2

* Σημειώνεται, ότι στο αρχικό πρόγραμμα αναμένεται τροποποίηση με αύξηση του αριθμού των επισκέψεων μετά τον διορισμό νέων ιατρών.