Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Μάρτιο.

ΝΑΟΥΣΑ:
2/3, 3/3, 6/3, 7/3, 8/3, 10/3, 13/3, 14/3, 15/3, 16/3, 17/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3, 24/3, 27/3, 28/3, 29/3, 30/3, 31/3.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
3/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 13/3, 14/3, 15/3, 16/3, 17/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3, 24/3, 27/3, 28/3, 29/3, 30/3, 31/3.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
7/3, 9/3, 14/3, 16/3, 20/3, 23/3, 27/3, 29/3, 31/3.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
15/3, 28/3 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
16/3, 29/3 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

* Σημειώνεται, ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλαχτεί το πρόγραμμα, ανάλογα με τις παρατάσεις ή μη, των αγροτικών ιατρών.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets