Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Απρίλιο.

ΝΑΟΥΣΑ:
3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
6/4, 11/4, 19/4, 26/4 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
5/4, 11/4, 21/4, 26/4 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

* Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης (π.χ. συνοδείας ιατρού σε διακομιδή) το παρόν πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται και θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.