Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Ιούνιο.

ΝΑΟΥΣΑ:
2/6, 6/6, 7/6,  8/6, 9/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 27/6, 28/6, 29/6, 30/6.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
2/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 27/6, 28/6, 29/6, 30/6.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
2/6, 7/6, 8/6, 13/6, 14/6, 16/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 28/6, 29/6, 30/6.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
22/6, 29/6 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
16/6, 28/6 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets