Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Σεπτέμβριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
1/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
1/9, 5/9, 6/9, 7/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων. Επίσης, το Ιατρείο των Μαρμάρων τις 6-13-22/9 θα λειτουργήσει έως τις 11:00 διότι μετά ο γιατρός πηγαίνει στον Πρόδρομο).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
1/9, 5/9, 6/9, 7/9, 12/9, 13/9, 14/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9.

ΚΩΣΤΟΣ:
5/9, 13/9, 19/9, 26/9 (Κώστος 08:30-14:00).
(* Μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων του ιατρείου στις Λεύκες οι κάτοικοι των Λευκών θα εξυπηρετούνται από το ιατρείο του Κώστου).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
6/9, 13/9, 22/9 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets