Μεγάλες είναι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμό τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, όπως καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο.

Ο αντίκτυπος των πολλαπλών κρίσεων των τελευταίων ετών είναι εμφανής, καθότι ένας στους δύο ερωτηθέντες (50%) θεωρεί ότι το βιοτικό του επίπεδο έχει σημειώσει πτώση και προβλέπει ότι αυτό θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Το ποσοστό διαμορφώνεται στο 66% στην Ελλάδα, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.

Επίσης, το 85% των Ελλήνων δεν είναι ικανοποιημένο με τα μέτρα που έλαβε η χώρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ζωής (65% στην ΕΕ), ενώ το 78% των Ελλήνων δεν είναι ικανοποιημένο ούτε με τις δράσεις που ανέλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της κατάστασης (57% στην ΕΕ).

Παράλληλα, περισσότεροι από 7 στους 10 Ευρωπαίους (71%) εκτιμούν ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους, με το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο 82%.

Μάλιστα, το 56% των Ελλήνων δηλώνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα ήθελε να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 38%. Την ίδια ώρα, το 59% των Ελλήνων ζητά στήριξη της οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

bluestarferries

goldenstarferries