Στην υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου υποδομής για το νησί προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ), καθώς την Δευτέρα (11/9) σε εκδήλωση στην αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νάουσας Πάρου.

Στην εκδήλωση, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Γιώργος Πούλιος, έκαναν ένα μίνι απολογισμό όλων όσων έχει προσφέρει η Δημοτική Επιχείρηση στο νησί με τα έργα υποδομής, ενώ από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΠ, Νίκος Καραμανές, ανέφερε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη του έργου της επέκτασης της ΕΕΛ Νάουσας.

Το έργο -οι εργασίες κατασκευής του οποίου θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 18 μήνες- είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.132.441,20 ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και πόρους του  Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομής για την Πάρο, αφού θα οδηγήσει στην ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό μιας εγκατάστασης που λειτουργεί πάνω από είκοσι χρόνια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η αναβαθμισμένη εγκατάσταση θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Νάουσας, ενώ θα δώσει μελλοντικά την ευκαιρία για ένταξη και άλλων περιοχών στο δίκτυο αποχέτευσης, όπως ο Αμπελάς. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η επέκταση και ο διπλασιασμός της δυναμικότητας της ΕΕΛ, ώστε να εξυπηρετεί σχεδόν 20.000 Ισοδύναμους Κατοίκους και να επεξεργάζεται πάνω από 4.000m³/ημέρα, ενώ θα αναβαθμιστεί πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και της υφιστάμενης μονάδος.

Η τεχνολογία τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, θα γίνεται με μεμβράνες τύπου MBR για των διαχωρισμό στερεών-υγρών. Το παραγόμενο επεξεργασμένο νερό θα μπορεί να διατίθεται για απεριόριστη άρδευση, με βάση την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, αφού η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει ότι θα είναι απαλλαγμένο πλήρως από κάθε επιβλαβή ουσία, μικροβιακό φορτίο, οσμή ή χρώμα. Μάλιστα, στα πλαίσια της εργολαβίας θα κατασκευαστεί και αγωγός από την ΕΕΛ μέχρι την δεξαμενή του ΤΟΕΒ Νάουσας, έτσι ώστε το νερό να μπορεί να διατεθεί άμεσα σε παρακείμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αγρότες προς άρδευση, εξοικονομώντας έτσι χιλιάδες κυβικά πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Η περίσσεια επεξεργασμένου νερού θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, την ανάσχεση της εισόδου θαλασσινού νερού στο υπέδαφος και τον περιορισμό του φαινομένου της υφαλμύρωσης των υδάτων που μαστίζει τις παραθαλάσσιες περιοχές. Η ποσότητα του επεξεργασμένου νερού που θα μπορεί να διατεθεί για άρδευση ή εμπλουτισμό ξεπερνάει τα 380.000 κυβικά ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το συγκεκριμένο έργο, σε συνέχεια με το έργο αναβάθμισης της ΕΕΛ Παροικιάς που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, καθώς και το έργο επέκτασης της ΕΕΛ Μάρπησσας που είναι υπό υλοποίηση, ο Δήμος Πάρου και η ΔΕΥΑΠ επιτυγχάνουν τον πλήρη εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση και των τριών υφιστάμενων Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού στο νησί.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets