Το ΕΠΑ.Λ. Πάρου καλεί τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ. ή κατόχους ισότιμων πτυχίων με το ΕΠΑ.Λ. να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2023-2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Όπως σημειώνεται, στο σχολείο πιθανά θα λειτουργήσουν τάξεις μαθητείας για τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής.
2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
3. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.
4. Tεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
5. Τεχνικός Οχημάτων.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr), όπου και έχει αναρτηθεί «Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση μαθητείας). Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Οι υποψήφιοι είναι βοηθητικό να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή .pdf το καθένα χωριστά ή αλλιώς οπωσδήποτε σε έντυπη μορφή τα εξής:
– Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
– Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. Πάρου.
– Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. Πάρου.
– Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ.
– Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ΑΜΚΑ.
– Φωτοαντίγραφο Βεβαίωση Δεσμευμένης Θέσης σε περίπτωση που έχετε βρει θέση ως μαθητευόμενος.

bluestarferries

goldenstarferries