Σε συνέχεια όλων όσων έχουν συζητηθεί και κυρίως για τον προβληματισμό που εκφράζουν οι Λευκιανοί για τις εργασίες αντικατάστασης των δικτύων και της αποκατάστασης της πλακόστρωσης, η «Φωνή της Πάρου» επικοινώνησε με την υπεύθυνη της αναδόχου εταιρείας, Χρυσούλα Τσάλα, η οποία απάντησε σχετικά στα ερωτήματά μας.

Η σπουδαιότητα του έργου είναι γνωστή και αναμφίβολη και το περίμεναν πολλά χρόνια οι Λευκιανοί, ωστόσο από την αρχή όλοι αναγνώριζαν την δυσκολία και την πολυπλοκότητα του έργου. Πιστεύετε ότι τα συνεργία σας ήταν σωστά προετοιμασμένα για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες αυτές;

Χ.Τ.: «Η εταιρεία μας έχει 20 και πλέον έτη εμπειρία σε παρόμοια δημόσια και ιδιωτικά έργα και τα συνεργεία μας είναι πάντα ορθά προετοιμασμένα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα οποιουδήποτε έργου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε εκτελέσει με επιτυχία πολλά έργα πλακοστρώσεων σε πολλά νησιά των Κυκλάδων όπως στη Νάξο, στην Πάρο, στην Αμοργό, στα Κουφονήσια και σε παραδοσιακούς οικισμούς όπως στην Απείρανθο της Νάξου, στον Ποταμό της Αμοργού αλλά και στη Νάουσα της Πάρου! Θυμίζουμε εδώ ότι το έργο της πεζοδρόμησης με κυβόλιθους και πλακοστρώσεις από τον Ι.Ν. Παντάνασσας μέχρι την νέα γέφυρα στη Νάουσα της Πάρου υλοποιήθηκε από την εταιρεία μας! Όπως και το έργο της πλακόστρωσης του παραλιακού μετώπου της Αντιπάρου. Χαρακτηριστικό όλων των έργων μας είναι η αξιοπιστία τους και η αντοχή τους στο χρόνο καθώς φροντίζουμε να εκτελείται με συνέπεια όλη η βαριά κατασκευή και μεριμνούμε να είναι αρμονικό το αισθητικό τους αποτέλεσμα.
Διαθέτουμε σύγχρονο και επαρκή μηχανολογικό εξοπλισμό, ισχυρό ανθρώπινο εργατικό δυναμικό με εμπειρία, συνοχή και αποτελεσματικότητα και ομάδα μηχανικών, οι οποίοι υποστηρίζουν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου.
Στο συγκεκριμένο έργο, αυτό αποδεικνύεται από τον καλό κατασκευαστικό ρυθμό της εταιρείας χρονικά και ποιοτικά, σε ένα έργο που όπως αναφέρατε, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και πολύπλοκο και υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούνταν διπλάσια και τριπλάσια διάρκεια προκειμένου να ολοκληρωθεί. Η εταιρεία μας παρά τις αντίξοες συνθήκες, καθώς οι εργασίες γίνονται με τα χέρια, με στενότητα χώρου και δυσκολία πρόσβασης διατηρεί σταθερά γοργό βηματισμό, δίνει συνεχώς τεχνικές λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται και ξεπερνά δυσκολίες και εμπόδια που ανακύπτουν λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών που επικρατούν. Σήμερα παρά την δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που επικρατεί, με την μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού και το υψηλό κόστος, η εταιρία μας προχωρά στην εκτέλεση του έργου με πληρότητα υλικών και αυξημένο εργατικό δυναμικό, προκειμένου να τηρήσει την υπόσχεσή της και να παραδώσει το έργο στους κατοίκους των Λευκών έως το Πάσχα του 2024
».

Ουσιαστικά το έργο χωρίζεται σε δύο σκέλη, το ουσιαστικό που είναι η αντικατάσταση των δικτύων και της αποκατάστασης της πλακόστρωσης των δρόμων του χωριού. Για το σκέλος της αντικατάστασης δεν έχουμε ενστάσεις, όμως για το σκέλος της αποκατάστασης του πλακόστρωτου υπάρχουν έντονες αντιδράσεις των κατοίκων. Πώς αντιμετωπίζετε την τόσο έντονη κριτική για την δουλειά του συνεργείου σας;

Χ.Τ.: «Θεωρούμε δικαιολογημένη την έντονη κριτική των κατοίκων, καθώς ένα τέτοιο έργο υποχρεωτικά δημιουργεί ενόχληση στην καθημερινότητα της ζωής τους. Θα θέλαμε όμως να πούμε ότι η κριτική αυτή προηγήθηκε της ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, καθώς μεγάλα τμήματα του έργου δεν είχαν προλάβει ούτε να πλακοστρωθούν ούτε να αρμολογηθούν, διότι αποτελούν την δεύτερη φάση των εργασιών. Με την εκκίνηση του έργου, η εταιρεία έδωσε βάρος ως όφειλε, στο πρώτο χρονικά και ουσιαστικά σκέλος του έργου, ήτοι στην αντικατάσταση των δικτύων, προχωρώντας την κατασκευή σε μεγάλα υδραυλικά τμήματα όπως ορίζονταν από τη μελέτη του έργου. Η σοβαρότητα της αντικατάστασης των δικτύων είναι πολύ σημαντική για την υγεία, για το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον και αποτελεί την βασική προτεραιότητα του έργου. Είναι η βασική στόχευση! Οι αποκαταστάσεις αποτελούν την δεύτερη φάση των εργασιών οι οποίες ακολουθούν χρονικά, είναι και αυτές σημαντικής σπουδαιότητας καθώς αποτελούν την τελική εικόνα, δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ή να παραβλέπουμε ότι το έργο είναι ζωτικής σημασίας έργο αποχέτευσης.
Σήμερα με περαιωμένα μεγάλα τμήματα των πλακοστρώσεων του έργου, η ποιότητα των αποκαταστάσεων είναι υψηλή και για το λόγο αυτό μας ζητείται να επεκτείνουμε τις εργασίες σε μεγαλύτερα τμήματα, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία. Σε σύνολο 4 χιλιομέτρων δικτύων μέσα στον οικισμό των Λευκών έχουν εκτελεστεί ήδη τα 3 χιλιόμετρα αντικατάστασης δικτύων, εκ των οποίων τα 2.400 μέτρα έχουν πλήρως αποκατασταθεί και είναι πλακοστρωμένα και αρμολογημένα και 200 μέτρα είναι απλώς πλακοστρωμένα
».

Η ΔΕΥΑ Πάρου επέλεξε να έχει αρχιτέκτονα μηχανικό για να επιβλέψει την σωστή αποκατάσταση του πλακόστρωτου. Θα συνεργαστούν οι άνθρωποι του συνεργείου σας με τον κ. Ξενάκη;

Χ.Τ.: «Η εταιρεία μας συνεργάζεται πάντα με όλους τους συντελεστές των έργων που αναλαμβάνει, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, προϋπόθεση του οποίου είναι ο αλληλοσεβασμός των μελών της ομάδας δράσης του έργου, καθώς και η αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους. Προφανώς θα συνεργαστούμε με τον κ. Ξενάκη και νομίζουμε ότι η παρουσία του λόγω ειδικότητας και εντοπιότητας θα βοηθήσει στο να προχωράμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιλύονται θέματα που παρουσιάζουν προβλήματα. Εδώ θα θέλαμε να συμπληρώσουμε ότι εξίσου σημαντική είναι η συμβολή και η καθοδήγηση από την μεριά της επίβλεψης του έργου, της ΔΕΥΑΠ, η οποία διασφαλίζει σταθερά την χρηματοδότηση και την ομαλή εξέλιξη του έργου».

Υπάρχουν πολλές και έντονες παρατηρήσεις για το γεγονός ότι μεγάλος μέρος του οδικού δικτύου του χωριού είναι «σκαμμένο» και δυσκολεύεται η κυκλοφορία των κατοίκων κυρίως των υπερηλίκων. Γιατί δεν προχωράτε με μικρότερα τμήματα και την άμεση αποκατάσταση τους;

Χ.Τ.: «Ένα έργο αποχέτευσης αποτελείται υποχρεωτικά από συγκεκριμένες φάσεις εργασιών. Το πρώτο στάδιο εργασιών είναι η εκσκαφή και αντικατάσταση δικτύων, ακολουθούν εργασίες όπως σύνδεση παροχών αποχέτευσης, τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης, παροχές υδροληψίας, δοκιμές στεγανότητας δικτυών, εγκιβωτισμός με άμμο και επιχώσεις. Εδώ να σημειώσουμε ότι αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε διακριτά τμήματα διακλαδώσεων ώστε να ολοκληρώνονται υδραυλικά ολόκληρα τμήματα. Από τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός πως όλα γίνονται με τα χέρια γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο χρόνος  που τα σκάμματα μένουν ανοιχτά δεν μπορούν να μειωθούν ούτε τα τμήματα να γίνουν μικρότερα αν πρώτα δεν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές δικτύων. Αυτό που προσπαθούμε έντονα είναι να μην προκύπτει μεγάλη χρονική διαφορά μεταξύ εκσκαφών και αποκαταστάσεων».

Στο έργο γίνονται παράλληλες εργασίες εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, με τις σωλήνες να είναι δίπλα-δίπλα. Υπάρχει κάποιο ζήτημα που χρειάζεται προσοχή σε ενδεχόμενο μεταγενέστερο πρόβλημα;

Χ.Τ.: «Αυτό δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα καθώς οι σωλήνες ύδρευσης είναι πάνω από τους σωλήνες αποχέτευσης. Εξάλλου, οι σωλήνες ύδρευσης είναι υπό πίεση, συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση εισροής. Σε πολλές περιπτώσεις τα δύο αυτά δίκτυα γειτνιάζουν όταν υπάρχει στενότητα χώρου και δυσκολία πρόσβασης».

Πώς εξελίσσονται αυτή την περίοδο οι εργασίες και ποιά είναι τα στάδια του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους;

Χ.Τ.: «Εντός του Μαρτίου θα περαιωθούν οι εργασίες πέριξ της άνω πλατείας και το περιφερειακό εξωτερικό δίκτυο μπροστά από το εστιατόριο Αραντό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας οι εργασίες εντός του οικισμού θα έχουν ολοκληρωθεί έως το Πάσχα του 2024, με το γραφικό χωριό των Λευκών να είναι καθαρό και τακτοποιημένο, με την καλύτερη δυνατή εικόνα, έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του, όντας πλέον αναβαθμισμένο, καθώς θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, φιλικό προς το περιβάλλον. Το σύνολο του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της αρχικής του προθεσμίας».