Την πρώτη τακτική συνεδρίαση για το 2024 με τη νέα σύνθεσή του θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, την Δευτέρα (29/1) και ώρα 17:00 στο κτίριο του Κ.Ε.Π., με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αντιπάρου.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή εταιρεία του Νομού Κυκλάδων.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων για την Πολιτική Προστασία.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών – εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων μελών του Δήμου Αντιπάρου στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Θέμα 6ο: Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.

Θέμα 9ο: Αίτημα της Cosmote με θέμα “εκσκαφές για άρση καλωδιακών βλαβών”.

Θέμα 10ο: Αίτημα της Cosmote με θέμα αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την “απομάκρυνση εξοπλισμού κέντρου Σωρού Αντιπάρου”.

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αντιπάρου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της ομάδας σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες του Λιμεναρχείου Πάρου για το έτος 2024.

Θέμα 12ο: Αιτήματα κατοίκων για υδροδότηση.

bluestarferries

goldenstarferries