Περισσότεροι από 50 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί της Πάρου, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης και στήριξης των επενδυτικών τους σχεδίων, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Προοπτική, Προκλήσεις, Στρατηγική και Αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία» που πραγματοποίησε πρόσφατα η Alpha Bank.

Στην εκδήλωση, που διεξήχθη υπό τη μορφή workshops, συμμετείχαν επιχειρηματίες με ώριμα επενδυτικά σχέδια, στους κλάδους του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, των εμπορευματικών μεταφορών και των logistics.

H διαδραστική συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια των workshops ανέδειξε τις καλύτερες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι πιο αποδοτικά, με βάση τις προτεραιότητες της κάθε επιχείρησης.  

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) από Μικρές Επιχειρήσεις (με ελάχιστο επιτόκιο 0,35%, σταθερό για όλη την περίοδο της χρηματοδότησης), σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλευτικής τραπεζικής και καθοδήγησης για τα βήματα που είναι απαραίτητα στην υλοποίηση επενδύσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Η πρωτοβουλία αυτή χαιρετίστηκε από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αναγνώρισαν την εξειδίκευση των στελεχών και την υποστήριξη που έλαβαν για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν θέσεις εργασίας και υποστηρίζουν υψηλές αποδόσεις. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Προϊσταμένη του Τμήματος Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης, Παρασκευή Ζαχαριά, καθώς και σύμβουλοι – μέλη του Οικοσυστήματος Συνεργατών. Παρευρέθηκαν επίσης η Διευθύντρια Καταστημάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, Μαρία Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής Καταστημάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, Παναγιώτης Τζίμας, και ο Διευθυντής του καταστήματος Πάρου, Ηλίας Αλεξόπουλος.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο στρατηγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και παροχής τεχνικής υποστήριξης που έχει αναπτύξει η Alpha Bank ειδικά για τις Μικρές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με στόχο την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και σχεδίων μετασχηματισμού που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

bluestarferries

goldenstarferries