Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συνεχίζοντας την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, δημιουργεί ψηφιακές Βεβαιώσεις Μητρώου για πολίτες κι επιχειρήσεις. Έτσι, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), από σήμερα Πέμπτη (6/7), πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις που περιέχουν τα στοιχεία Μητρώου, όπως έχουν διαμορφωθεί από την υποβολή των δηλώσεών τους.

Η διαδρομή που ακολουθείται είναι:
Για πολίτες: «Μητρώο & Επικοινωνία» / «Στοιχεία Φυσικού Προσώπου» / «Έκδοση».
Για επιχειρήσεις: «Στοιχεία Επιχείρησης» / «Συνοπτική Έκδοση» ή «Αναλυτική Έκδοση».

Οι νέες Βεβαιώσεις Μητρώου τρέχουσας εικόνας εκδίδονται αποκλειστικά ψηφιακά, καταργώντας την επανεκτύπωση, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό γρήγορης απόκρισης (QR Code) για την επαλήθευση από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1096/2023), οι ψηφιακές βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά δεκτές για κάθε νόμιμη χρήση. Προσεχώς, οι ψηφιακές Βεβαιώσεις Μητρώου θα συμπληρωθούν και με το ιστορικό μεταβολών των πολιτών κι επιχειρήσεων.