Με ανακοίνωση από την γραμματεία του Πρωτοδικείου Σύρου γνωστοποιείται ότι, μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της Πρωτοδικειακής Περιφέρειας Σύρου και των περιφερειακών εκλογών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα αιτήματα για επανακαταμέτρηση από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση protodikeiosyrou@gmail.com.

Σημειώνεται ότι, τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να είναι σαφή και αιτιολογημένα, καθώς και να γνωστοποιείται ο τρόπος επικοινωνίας με τον αιτούντα προκειμένου να ενημερωθεί για την ημέρα, την ώρα και το χώρο που θα γίνει η επανακαταμέτρηση.