Από 1η Μαρτίου οι εγγραφές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία

46

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εγγραφή παιδιών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Οι γονείς θα πρέπει να εγγράψουν τα παιδιά τους από την 1η Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου, καθώς μετά θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017. Για την εγγραφή των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος «myschool» του υπουργείου Παιδείας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Επίσης, αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Στα νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές, που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής. Σύμφωνα με αυτές, στα νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των 4 ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα νηπιαγωγεία μαθητές γεννημένοι το 2019 και τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Για την εγγραφή του νηπίου – προνηπίου οι γονείς πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
1. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
2. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.