Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου «ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ – ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ» Μάρπησσας Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 20.00, στην αίθουσα της Αγροτολέσχης Μάρπησσας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Ενημέρωση Δράσης της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρου 4 του Καταστατικού μας όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς το Σύλλογο μέχρι και  την 18η/04/2023 και έως ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι:
1. Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση απαιτείται κάθε μέλος να έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα της Συνελεύσεως όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
2. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου.