Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας 2024. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία, παρατείνεται έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δύο ακόμα μήνες ώστε να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς να απειλούνται από πρόστιμα, ενώ όσοι είχαν σχεδιάσει να καταθέσουν πινακίδες έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν για δύο ακόμα μήνες τα οχήματά τους, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας.

bluestarferries

goldenstarferries