Με ενημερωτικό δελτίο Τύπου που έστειλε ο Έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, γίνεται γνωστό ότι τις προσεχείς ημέρες ξεκινούν οι εργασίες της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και της επέκτασης του διαδρόμου στο νέο αεροδρόμιο Πάρου.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής:

«Έπειτα από επικοινωνία που είχε ο Έπαρχος Π.Ε. Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με εκπρόσωπο της εταιρείας Intrakat, στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας του έργου ολοκλήρωσης του νέου αεροδρομίου, πληροφορήθηκε την ευχάριστη είδηση, ότι τις αμέσως προσεχείς ημέρες ξεκινούν οι εργασίες της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και της επέκτασης του διαδρόμου. Η Πάρος έπειτα από χρονικό διάστημα περίπου 2,5 χρόνων από την έναρξη των εργασιών, όπως δηλώθηκε στον κ. Κ. Μπιζά, θα έχει ολοκληρωμένη τη δεύτερη μεγάλη πύλη εισόδου στο νησί, που θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και σύγχρονη κτιριακή υποδομή.
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου του 2020 με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5056685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το έργο προβλέπεται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση να υλοποιηθεί μέσω μιας ενιαίας εργολαβίας η οποία θα εκτελεστεί μέσω 3 υποέργων κατασκευής ενώ περιλαμβάνει και τα απαραίτητα υποέργα ΟΚΩ και αρχαιολογίας. Το συνολικό κόστος πράξης είναι 46.365.267,99 ευρώ με συνολική δημόσια δαπάνη 43.014.842,03 ευρώ και ιδιωτική συμμετοχή 3.350.425,96 ευρώ.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με το αριθμ. πρωτ. 111491/ 27-04-2021, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 46.208.467,99 ευρώ. 
Στις 11 Ιανουαρίου 2023, η εταιρεία Intrakat, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το έργο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ” ύψους 33 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Όταν παραδοθεί το έργο θα έχουν υλοποιηθεί: η κατασκευή νέου κτηρίου αεροσταθμού και νέου Πύργου Ελέγχου, συνολικής επιφάνειας 12.117 τ.μ. με όλες τις προβλεπόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και διαχείρισης επιβατικής κίνησης, επεκτεινόμενος διάδρομος προσαπογειώσεων από 1400 μ. σε 1799 μ., με τα συνοδευτικά έργα διαμόρφωσης ζωνών ασφαλείας και επέκτασης φωτοσήμανσης και διαγράμμισης και την αμφίπλευρη κατά πλάτος επέκταση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 140 μέτρα.
Επιπλέον, θα διαμορφωθεί ο χώρος που θα περιβάλλει το νέο κτήριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 47.000 τ.μ., στον οποίο θα περιλαμβάνονται χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, λεωφορείων, πεζοδρόμια, χώροι πρασίνου, υδραυλικά έργα, οδοφωτισμός κλπ., καθώς και η σύνδεση του οδικού δικτύου της Πάρου με τον Αερολιμένα.
Στη σύμβαση περιλαμβάνονται, επίσης, η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού και η επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
».

Δήλωση του Έπαρχου Πάρου, Κώστα Μπιζά:

«Με τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξουν άλλα εμπόδια για το σημαντικό αυτό έργο που διεκδικεί το νησί μας από το 1995, εκτιμώ ότι σε λίγα χρόνια η Πάρος θα έχει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο που θα συμβάλλει στην τουριστική της οικονομία καθώς και στη διεύρυνση της επαγγελματικής απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία οφείλει να προετοιμάσει και να εκσυγχρονίσει τις υποδομές του νησιού μας, στο πλαίσιο πάντοτε μιας ανάπτυξης που έχει όρια και προστατεύει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον».