Σε μια νέα καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό αρχείο με αναλυτικές πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία των περισσότερων από 7 εκατομμυρίων φορολογούμενων, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αυτό το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα περιλαμβάνει ακόμη και πληροφορίες για την κατάσταση των ακινήτων, όπως αν είναι μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρημένα, τα μηνιαία και ετήσια μισθώματα, και τα στοιχεία των ενοικιαστών. Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, έτσι ώστε να αποτραπεί η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από φορολογούμενους που δεν δηλώνουν την ακίνητη περιουσία τους στην εφορία, ή υπολογίζουν μικρότερους φόρους και τέλη.

Έτσι, στην πράξη οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκτούν νέο ηλεκτρονικό «όπλο», καθώς θα παρακολουθούν και θα εντοπίζουν ευκολότερα όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτά τόσο για τις περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως όσο και για αυτές που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορές στις περιγραφικές πληροφορίες ακινήτων ανάμεσα στις δηλώσεις που έχουν καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ και το Κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τις διαφορές και να ευθυγραμμίσουν τις δηλώσεις τους με το Κτηματολόγιο.’

Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές ακινήτων θα πρέπει να ενημερώνουν το νέο ηλεκτρονικό μητρώο. Το μητρώο θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης υποβάλλει δήλωση για το ακίνητό του και αυτή γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ακινήτου. Επιπλέον, το μητρώο θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης δηλώνει τη λύση μίσθωσης ενός ακινήτου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι φορολογούμενοι που ενοικιάζουν ακίνητα, των οποίων η σύμβαση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022, έχουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ ότι έχουν λύσει τη μίσθωση. Αν ο ιδιοκτήτης δεν καταθέσει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του μήνα, η σύμβαση θεωρείται σε ισχύ και ο φορολογούμενος κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για εισόδημα που δεν έχει εισπράξει.