Στο άδειασμα των τραπεζικών λογαριασμών περισσότερων από 1,5 εκατομμύριο οφειλετών της Εφορίας επιδίδεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για χρέη άνω των 50 ευρώ καθώς δεν έχει άλλη δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν ληφθεί μέτρα κατάσχεσης είτε των τραπεζικών καταθέσεων είτε ποσών εις χείρας τρίτων, κατέγραψε νέο ρεκόρ και ανήλθε τον Φεβρουάριο στο υψηλότερο επίπεδο διαχρονικά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο αριθμός των οφειλετών που βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανήλθε τον Φεβρουάριο σε 1.506.475 ΑΦΜ, από 1.490.675 ΑΦΜ τον Δεκέμβριο του 2023, 1.412.050 ΑΦΜ στο τέλος του 2022, 1.332.050 που ήταν στο τέλος του 2021 και 1.293.040 οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα που ήταν τον Δεκέμβριο του 2020.

Την τετραετία αυτή, εκτός από τη σταθερή αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, υπάρχει ταυτόχρονα και μια δραματική αύξηση των φορολογουμένων εναντίον των οποίων λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς την Εφορία.

Πότε ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις

Αρκεί ένα ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο ύψους 50 €, να ενεργοποιήσει τις αυτόματες κατασχέσεις από την εφορία και την είσπραξη των χρωστούμενων, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη. Ειδικότερα σε ότι αφορά στις καταθέσεις ή τις κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων σύμφωνα με τη νομοθεσία ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Δεν επιβάλλεται κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς την Εφορία που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους 50 €, αλλά εφόσον επιβληθεί, το ποσό δεν επιστρέφεται.
  • Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των 500 €. Αυτό σημαίνει, ότι οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων επιβάλλονται για χρέη άνω των 500 €.
  • Για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 70.000 €, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται αυθημερόν με ένα e-mail. Ο ΚΕΔΕ προβλέπει πως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 70.000 €.