Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:30, μας επιδόθηκε στα γραφεία της εφημερίδας μας εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση από τον κ. Ελευθέριο Πώλο, την οποία υπογράφει γνωστός δικηγόρος Θεσσαλονίκης, κ. Στυλιανός Γκαρίπης, με την επισήμανση να δημοσιεύσουμε εντός 10 ημερών, στο φύλλο της 9ης Ιουνίου, δηλαδή μέσα σε δύο μέρες, τα κάτωθι:

«Η αλήθεια για τον Ν.Ο.Π. προς αποκατάσταση της δημοσίευσης από την εφημερίδα μας αναπόδεικτων και ανυπόστατων διαδόσεων που διατυπώθηκαν από τον κ. Ροκονίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30.5.2023 οφείλουμε να ενημερώσουμε την παριανή κοινωνία ότι ουδέποτε διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε κακοδιαχείριση της προηγούμενης διοίκησης του Ν.Ο.Π. δημιούργησε χρέος πάνω από 200.000 ευρώ. Η εφημερίδα μας ζητά δημοσίως συγγνώμη από την παριανή κοινωνία διότι δημοσίευσε συκοφαντικές διαδόσεις που δεν είχαν σχέση ούτε με το θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, ούτε με τον τίτλο της εφημερίδας μας και διότι δεν δημοσίευσε, ως όφειλε την άμεση διάψευση αυτών των συκοφαντικών διαδόσεων του κ. Ροκονίδα στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δηλώνουμε ότι τιμούμε και σεβόμαστε ως άτομα τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης του Ν.Ο.Π..
Σας καλώ άμεσα, εντός 10 ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο, να προβείτε σε αφαίρεση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα σας τον σύνδεσμο https://www.fonitisparou.gr/entipi/images/pdf/Foni-652.pdf, ήτοι από το φύλλο της 2ας Ιουνίου, τη σελίδα 3.
Σας καλώ να μου κοινοποιήσετε εξωδίκως όπως προβλέπεται από τον νόμο την αποκατάσταση της τρωθείσας προσωπικότητάς μου.
Σας καλώ να παύσετε από τούδε και στο εξής οποιουδήποτε είδους αναφορές προς τον Ν.Ο.Π. χωρίς προηγούμενη εξακρίβωση της αληθείας τους, προκειμένου ο Ν.Ο.Π. να συνεχίσει την αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία του στο μέλλον.
Σε αντίθετη περίπτωση, σας δηλώνω ότι θα προβώ αμελλητί στην άσκηση αγωγής αποζημίωσης ενώπιον του Πρωτοδικείου Σύρου, για την αποκατάσταση της αλήθειας και της τιμής και υπόληψής μου».

Η αλήθεια είναι:

  1. Όσα έχουν γραφθεί στην εφημερίδα μας, τόσο στο φύλλο 493 / 25-04-2019 στη σελ. 15, όσο και στο φύλλο 652 / 02-06-2023 στη σελ. 5, είναι απλά μεταφορά των όσων δηλώθηκαν σε αντίστοιχες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και αφορούν θέματα που συζητήθηκαν για τον Ν.Ο.Π.. Αποτελούν πλέον δημόσια ντουκουμέντα και βρίσκονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων και είναι φυσικά στη διάθεση του κάθε Παριανού πολίτη. Δεν αποτελούν άρθρο γνώμης της εφημερίδας μας.
  2. Σε κανένα σημείο των δημοσιευμάτων της εφημερίδας μας δεν αναφέρεται το όνομα του κ. Ελευθέριου Πώλου.
  3. Οι απαιτήσεις του κ. Ελευθέριου Πώλου στο να μην γράφουμε και να μην αναδεικνύουμε την αλήθεια δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό γιατί αυτός είναι ο ρόλος της ελεύθερης και αντικειμενικής δημοσιογραφίας.
  4. Ο κ. Ελευθέριος Πώλος ίσως θα έπρεπε να απευθυνθεί τόσο στον κ. Ροκονίδα, όσο και στα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, για τα όσα έχουν λεχθεί για την οικονομική και εν γένει κατάσταση του Ν.Ο.Π..
  5. Εμείς, πιστοί στις αρχές της ελεύθερης δημοσιογραφίας, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους Παριανούς πολίτες με απόλυτη υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα για τα καλώς ή κακώς κείμενα του τόπου, αδιακρίτως αν θα στεναχωρήσουμε κάποιους.