Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) επισημαίνει ότι οι όσοι κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δεν υπέβαλλαν την προβλεπόμενη ηλεκτρονική δήλωση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2022 έως την 31η Μαρτίου 2023, έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλλουν έως και την 31η Μαΐου 2023, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4643/2019.
Για τις περιπτώσεις αυτές επαναϋπολογίζεται αναδρομικά και επιβάλλεται στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτηση η οποία ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά κιλοβάτ (kW) εγκατεστημένης ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Για υποβολή δήλωσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets