Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και όπως είναι λογικό τα δρομολόγια στη γραμμή Πάρου – Αντιπάρου μειώθηκαν, τόσο από και προς την Πούντα όσο και από και προς την Παροικιά. Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα, που θα ισχύει για το χρονικό διάστημα 22-30/9:

Από Αντίπαρο προς Πούντα:
06:40 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 21:15 – 22:30 – 23:15 – 00:15

Από Πούντα προς Αντίπαρο:
06:50 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:30 – 22:45 – 23:30 – 00:30

Από Αντίπαρο προς Παροικιά:
9:15 – 9:45 – 10:45 – 13:00 – 16:00 – 18:00

Από Παροικιά προς Αντίπαρο:
10:05 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30