Διανύουμε το μέσο της θερινής περιόδου, η τουριστική κίνηση είναι σαφώς αυξημένη κι έτσι προστέθηκαν νέα δρομολόγια στη γραμμή Πάρου – Αντιπάρου, τόσο από την Πούντα όσο και από την Παροικιά. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Από Αντίπαρο προς Πούντα:

06:15 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:20 – 14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:20 – 17:40 – 18:00 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 – 20:20 – 20:40 – 21:00 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Από Πούντα προς Αντίπαρο:

06:30 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:20 – 14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:20 – 17:40 – 18:00 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 – 20:20 – 20:40 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30

Από Αντίπαρο προς Παροικιά:

09:15 – 09:45 – 10:45 – 11:30 – 13:00 – 15:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00

Από Παροικιά προς Αντίπαρο:

10:05 – 11:00 – 11:50 – 12:15 – 14:00 – 15:30 – 17:00 – 18:30 – 19:30

bluestarferries

goldenstarferries