Έπεσαν οι υπογραφές για την εργολαβική σύμβαση του έργου «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΝΑΙ νήσων Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού», μεταξύ του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκου και της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Σμίλη Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία», Χ. Τσάλα.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.513.507,31 ευρώ και περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις με άσφαλτο κλειστού τύπου, διαγράμμιση του οδικού δικτύου, έργα αντιστήριξης, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, απομάκρυνση της παρόδιας βλάστησης, κ.α.

bluestarferries

goldenstarferries